"Abe Lincoln may have freed all men, but Sam Colt made them equal"
Home » Outlaw Inlaw

Outlaw Inlaw

 

 

Deze website is voornamelijk een "vergaar-bak" (niet meer en niet minder) van bij elkaar gezochte Colt artikeltjes en voornamelijk afkomstig van internet. Als U een bijdrage wil leveren wordt dit zeer op prijs gesteld. Graag aanleveren in "word" doc. colt1851@live.nl

Colt gekte is ongeneselijk dus als U eenmaal besmet bent met het “virus” zult U merken dat er telkens weer van die “vervelende” momenten zijn waarop de “ziekte” genadeloos toeslaat. Vaak op het meest ongelukkige moment waarop U een beetje te krap bij kas zit, en geen ziektekosten verzekering die er een dubbeltje bijlegt. Gelukkig zijn er ook “praatsessies” die vier maal per jaar plaatsvinden in de "inrichting" Edda Huzid te Voorthuizen waar ook aanverwante “kwalen” worden behandeld zoals de ziekte van Sharps, Remington, Colt en andere uit de hand gelopen "afwijkingen", tot passie voor kruitflesjes en samurai aardappelschilmesjes aan toe. http://www.vvnw.nl/ 

Nieuwe club voor verzamelaars van Amerikaanse wapens: http://vawv.jouwweb.nl/

 

 Dus wees gewaarschuwd want “het hebben van de zaak is vaak het einde van ‘t vermaak” want er is op beurzen en (internet)-veilingen zoals,http://www.gunbroker.com/ net als op Monsterboard altijd weer een betere ……….. vul maar in “en hop naar je nieuwe strop“ J

 

De vrijstelling betreffende Colt

Handvuurwapens:

Alle korte percussie en randvuurwapens van Colt vallen onder de vrijstelling Art. 18 RWM mits gemaakt voor 1945. 

 

Onderstaande long-guns van Colt* vallen onder de vrijstelling Art. 18 RWM mits gefabriceerd voor 1945 en ontworpen en bestemd voor zwartkruit tenzij het tegendeel wordt aangetoond door nitro aanschietmerken en/of in nitro kaliber.

Dit in tegestelling tot wat eerder werd gedacht dat Colts alleen tot 1900 gemaakt, vrij zijn.

De bestemming kan namelijk nooit zonder significante aanpassingen veranderd zijn van het oorspronkelijke ontwerp. Ontworpen en Bestemd voor zwartkruit is dus het criterium om een wapen vrij te verklaren. Dat hij tevens geschikt kan zijn voor low-pressure nitro patronen is dus niet relevant. Alle wapens, ook oude voorladers kunnen dit meestal aan. Zelf raad ik aan om alleen zwartkruit te gebruiken als je toch zo'n oud beestje wilt gaan uitlaten op de schietbaan.

 
Dus niet langer het ondoorzichtige woud van serienummers is leading. De fabrikant (Colt) is leading door het nitro kaliber stempel meestal in combinatie met "barrelmarkings" zoals "nickel steel" of " special smokeless steel" welke dus nimmer onder de vrijstelling kunen vallen.
Gemakkelijk te herkennen dus en zelfs voor een leek te controleren en de wet te handhaven.

 

Een paar voorbeelden van Zwartkruit Kalibers

 

Kalibers: .32-20 (.32 WCF), .38-40 (.38 WCF), 38-72, .40-60, .40-70, 40-72 .40-110, .44-40 (.44 WCF), .44-100, .45-60, .45-70, .45-90 .50-95.

 

Vroege nitro kalibers zijn: .25-20 (.25 WCF), .25-35, .30-30, .30-40 (.30 Krag, .30 Army).32 WS (Winchester Special).

 

 Artikel 18, de tekst

 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze regeling wordt van het verbod in artikel 14, eerste lid, 22, eerste lid, 26 eerste lid en 31, eerste lid, van de wet vrijstelling verleend voor het doen binnenkomen of uitgaan, vervoeren, voorhanden hebben en overdragen van:

  

 1. a.    vuurwapens die voor gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt op de wijze, beschreven in bijlage II bij deze regeling;
 2. b.    vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870;
 3. c.     vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers, pistolen en combinatiewapens die ontworpen- en bestemd zijn om te worden geladen met:
  1. 1.    losse kogels en zwart kruit; of
  2. 2.    patronen, uitgezonderd randvuurpatronen in het kaliber .22 en centraalvuurpatronen;
 4. d.    vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen ontstekingssas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18 mm;
 5. e.     geschut dat ontworpen en bestemd is om te worden geladen met losse projectielen en zwart kruit, los of in kardoezen;
 6. f.     kennelijk gebruikte lege patroon- en kardoeshulzen bestemd voor- dan wel deel uitmakend van een verzameling;
 7. g.     patroonmagazijnen en patroonhouders voorzover het personen betreft die bevoegd zijn de wapens of de munitie waarvoor deze voorwerpen bestemd zijn voorhanden te hebben;
 8. h.    munitie en onderdelen van munitie van categorie II, uitsluitend voor de houders van een verlof tot het voorhanden hebben van munitie van categorie III, voor zover:
  1. 1.    de munitie of onderdelen van munitie passen binnen de op dit verlof omschreven specialisatie;
  2. 2.    munitie met een kaliber boven de 12,7 mm (.50) niet voorzien is van brisante ladingen; en
  3. 3.    munitie met een kaliber boven de 19 mm niet voorzien is van brisante ladingen en bovendien geen voortdrijvende ladingen bevat;

 

met dien verstande dat de bevoegdheden van de houder van het verlof tot voorhanden hebben van munitie van categorie III met betrekking tot munitie van categorie II niet verder reiken dan die met betrekking tot de munitie van categorie III;

 

i.    projectielen en hulzen, eventueel samengevoegd tot patronen, die een onderdeel vormen van een monster-, verzamel- of overzichtsbord, voor zover zij niet zijn voorzien van een ontstekende, voortdrijvende- of brisante lading en voorzover zij op deugdelijke wijze op het bord bevestigd zijn.

  

2.         De vrijstellingen zoals vermeld onder c, d en e zijn uitsluitend van toepassing op wapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1945.

 

http://www.infopolitie.nl/images/wetgeving/beslissingsschema.gif

 

*Deze (lange wapens) van Colt , vallen onder de vrijstelling Art. 18 RWM mits gefabriceerd voor 1945 en bestemd c.q. ontworpen voor zwartkruit tenzij het tegendeel wordt aangetoond door, loop verwijzingen voor nitro en/of in nitro kaliber of .22 long.

Dit in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht dat Colt alleen tot 1990, vrij zijn.

Gemakkelijk te herkennen dus en zelfs voor een leek te controleren en de wet te handhaven.

 

*Deze Colts in zwartkruit en Randvuur kalibers zijn dus vrijgesteld tot productiedatum 1945

 

Colt Lightning midium frame en large frame: allemaal

 

Colt Burgess: allemaal

 

Hagelgeweer model 1878 / 1883: allemaal

 

Via deze link kan je het bouwjaar vinden van Colt.

http://proofhouse.com/colt/index.html